Zasięg sieci SilesNet

Podłączenie do InternetuEquinix 10 Gb/s, NIX 100 Gb/s
Netflix 10 Gb/s, Arelion 10 Gb/s

glass: lg.silesnet.net