Zasięg sieci SilesNet

Podłączenie do InternetuEquinix: 10 Gb/s, NIX: 10 Gb/s, Google: 10 Gb/s
Telia Carrier: 10 Gb/s, Vodafone: 1 Gb/s

glass: lg.silesnet.net