Formularz dla zamówienia zmiany prędkości

Formularz dla zamówienia zmiany prędkości podłączenia do Internetu jest dodatkiem do Umowy o udostępnieniu stałego łącza do sieci Internet firmy SilesNet Polska Sp. Z o.o. Umowa wraz z formularzem dla zamówienia zmiany prędkości stanowią warunki i zasady dostarczanej usługi. Pojęcia w Umowie oraz w formularzu dla zamówienia zmiany prędkości są używane w zgodnym znaczeniu.

Postępowanie dla zamówienia zmiany predkości

1. Wypełnij formularz
2. Wydrukuj oraz podpisz
3. Doręcz Formularz za pośrednictwem poczty lub osobiście do najbliższego punktu kontaktowego.

Numer umowy
Typ usługi
Taryfa
Żądana data zmieny 1.   2020
Firma / osoba
NIP / Pesel
Osoba kontaktowa
Ulica
Miasto
Kod pocztowy
Telefon
E-mail